ZULU: Mzansi magosha girl likes my black penis

Here you will be able to download, play, stream, view or read sex stories online for free.

Note: Mzansiporns is a free video streaming and downloading site with no costs or any hidden charges. Mzansiporns will not Email, Skype, Facebook, Tweet, Whatsapp or calling you in terms of demanding you to send your naked photo or video in exchange of money. Mzansiporns does not operate with anyone who will be contacting you (Mzansiporns only get connected to you when you contact us). You only pay low charges on data bundles fees for getting your content removed. Please make sure not to be mistaken when contacting our Official number +27657272212 (24/7 via sms line) to avoid being blackmailed or scammed. Mzansiporns does not hire anyone to make a lot of money online sitting at home or any competions to win money, dream house, sports cars or any big prices.

Send us more naked nudes, videos, sex stories, leaks, photos and hot leaks from your mobile phone or computer. Mzansiporns supports both PC and Mobile version. Best browser for streaming (play video online) is to use Google Chrome or Mozilla Firefox. Operamini and Uc Browser do not support video play on other android smartphone devices.

Share and forward Mzansiporns to your friends in other to inform them about fresh latest adult’s new trending porn leaks Mzansiporns brings online for free.

Mzansi Zulu teenager girl boobs tits
 

Hello Admin post this story for me and please hide my identity.

 

Ngelinye linga ma ngibuya town. Mina ngumuntu obhejayo shuthi ngalelo langa ngangiwinile R2800 ibhola. Ngibuye town kwase kumnyama njee, lapho ngihamba ngibhema, ngibone muntu eza ngakumina, kuyakhanya vele la kunama street light.

 

Ngithi ngiyabheka umuntu wesifazane, ngithi ngiyabheka ayi iphara leli lesfazane, lize kumina licele gwayi,  nginike bese licela nemali. Ku empty vele on streets, ngivesane ngisukwe ukungaga, nami ngithi alingivezela sbumbu zolinika R20, lithi Abe ngeke likwazi, ngavele ngasuka ngahamba.

 

Ngithi ngisahamba kanjalo, lithi angime lizoveza sbumbu phela, ngithi “okay” nami ngilinike R20 Sithole ndawo esithile, eduze kwajatsi westimela. Khanyise phone likhumule ngithi mina alilale phansi khona zobona kahle.

 

Slender losisi and akekho dark futhi akekho yellow in between njee.  Alale ke phansi ngikhumule phenti ngithi ngiyabheka, yooo! sbumbu sakhe si fresh ngalendle sine boys (izinza) ezincane futhi zilele njenge zomlungu, ngithinte ngithi “ngiyezwa uyashisa booo nangu muntu, plus kuyabanda la sikhona kuno moya”.

 

Ngithi ngifaka munywe (finger) athi ayi seku ryt manje seyahamba yena, lapho usumile umpipi wami, ngicabange plan ngoku shesha, ngithi akabhebhisa zomnika R50 athi yena angilethe R100 ngithi anginayo ayi avume athi kodwa zongibhebhisa kancane njee.

 

Ngimnike R50, lapho ngiyakhumula ngijahe ukumbhebha, aphinde futhi alale ngoba bese esemile esethi uyahamba, ngiwukhiphe mandoda umpipi wami ngiwushaye phakathi, usemanzi Naye ngithi ngiyezwa uyashisa bhe ngizwa ubumnandi okuxakile. Ngimubhebhe skhashana njee, ngimuzwa esekhala “mmmm babe mmmm babe” ngimudle strong, siphazanyiswa stimela esidlulayo siyeke.

 

Size sidlule, mangithi ngiyafaka futhi athi ayi seku right manje ngoba ngichamela phakathi Mina. #Akasafini ngithi Mina zomnika munye R50 futhi, sengilolile manje avume ngokushesha ngimshaye dog style ngimudle sisi wabantu. Lapho use full naked nami ngokunjalo, ngithi akalale futhi ngiyizwa kahle uma elele, ngiwshaye phakathi.

 

Ngimbhebhe athi ngimuhle uyathanda “mmm babe, umnandi umthondo wakho ” ngiwushaye ngize ngichame, ngiwushaye phakathi ama sperms, ngithi ngiyakhipha athi ngawukhiphi umpipi kusemnandi.

 

Silala maybe 2 munites siphumula sivuke sibheke ingubo zethu sihambe, ngiye at my house naye ahambe indlela zakhe. If girl ohlala around Durban funa siyenze Lento emnandi “sex” comment zoku inboxer via Whatsapp Group yase Mzansiporns. Ukhona umgezo any age mina 25 years old.

You may also like...